Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh

11/08/2021   127

Thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2724/UBND-NN ngày 19/7/2019 về việc cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hợp đồng với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam thực hiện nhiệm vụ: “Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh”.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành và bàn giao sản phẩm đầy đủ cho Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Thuyết minh Kế hoạch cập nhật ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Các chuyên đề thuộc khuôn khổ nhiệm vụ; Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ; Các chuyên đề làm cơ sở để xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ; Các bản đồ chuyên đề; Đĩa DVD lưu trữ toàn bộ dữ liệu (gồm file số bản đồ); Phần mềm chuyên dụng.

Theo kết quả thống kê, các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm;

Trên đất liền: Kho xăng dầu Petrol Life ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long; Kho xăng dầu Trà Vinh, ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh; Kho xăng dầu Trà Vinh ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh.

Trên biển: Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, xã Dân Thành, TX.Duyên Hải; Bến cảng tổng hợp Định An, xã Dân Thành, TX.Duyên Hải.

Trên sông: Bến cảng Trà Cú, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú; Cảng Long Đức, Khu công nghiệp Long Đức (Tp.Trà Vinh); Cảng cá Láng Chim.

Đường ống dẫn dầu ở nhà máy nhiệt điện Duyên Hải

Căn cứ theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg, ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ, sự cố tràn dầu được phân loại 03 mức độ như sau: sự cố tràn dầu nhỏ là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 m3 (tấn); sự cố tràn dầu trung bình là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn từ 20 m3 tấn đến 500 m3 (tấn);  sự cố tràn dầu lớn là SCTD có lượng dầu tràn lớn hơn 500 m3 (tấn).

Sơ đồ phân cấp ứng phó và mức độ sự cố tràn dầu

Ngoài ra, Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ được coi là một công cụ tích hợp quan trọng của Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, tập hợp các thông tin về môi trường vùng ven biển nhằm phục vụ cho việc nhận diện những khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm cao, những khu vực nhạy cảm cao cần được ưu tiên phòng ngừa, bảo vệ.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện. Sau khi được phê duyệt, Kế hoạch sẽ là cơ sở cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh phối hợp với các Sở, Ban, ngành và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi sự cố tràn dầu xảy ra nhằm giảm thiệt hại đối với môi trường, kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân./.

Người viết: N T NGUYEN (PTNB)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan