Càng Long tiếp nhận 02 trạm đo chất lượng nước lắp đặt tại Cái Hóp xã Đức Mỹ và xã Tân An

16/09/2020   21

Thực hiện Hợp đồng số 05/KS-TV/HĐKT ngày 18/09/2019 và các phụ lục hợp đồng được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản về mua sắm, lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước tại các trạm quan trắc tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (thực hiện 15 trạm quan trắc của tỉnh Trà Vinh) và Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày 12/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và bàn giao gói thầu G1: Mua sắm lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước tại 15 trạm quan trắc của tỉnh Trà Vinh. Ngày 14 tháng 9 năm 2020, tại xã Đức Mỹ, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản (nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị) tổ chức lắp đặt và bàn giao trạm đo chất lượng nước. Tại buổi lắp đặt có sự tham gia của các Đại diện văn phòng Biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế), Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo, Công an xã Đức Mỹ, tham gia chứng kiến

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, thực hiện Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày 12/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và bàn giao gói thầu G1: Mua sắm lắp đặt các thiết bị đo chất lượng nước tại 15 trạm quan trắc của tỉnh Trà Vinh tại xã Đức Mỹ và xã Tân An; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản (nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị) tổ chức lắp đặt và bàn giao

trạm đo chất lượng nước. Tại buổi lắp đặt có sự tham gia của các Đại diện văn phòng Biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế), Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo, Công an xã Đức Mỹ, tham gia chứng kiến. Đối với xã Tân An dự kiến lắp đặt và bàn giao trạm vào ngày 20/9/2020.

Đây là Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động thuộc Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (AMD) tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Chủ đầu tư là Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh là đơn vị phối hợp kỹ thuật với Chủ đầu tư và quản lý sử dụng hệ thống thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu chính của dự án là: Cung cấp thông tin và dự báo độ mặn kịp thời cũng như các thông tin về chất lượng nước cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ, người nuôi trồng thủy sản và các cơ quan nhằm cải thiện sản xuất và đầu tư liên quan đến việc đưa ra quyết định hợp lý trong ngắn hạn và dài hạn.

Địa điểm thực hiện dự án là hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Qui mô dự án bao gồm 3 hạng mục chính:

Hạng mục 1: Xây dựng mạng lưới 40 trạm quan trắc độ mặn và chất lượng nước tự động bao gồm xây mới 20 trạm tại tỉnh Bến Tre, xây mới 15 trạm và tích hợp 5 trạm sẵn có tại tỉnh Trà Vinh.

Hạng mục 2: Xây dựng cấu trúc nền tảng dữ liệu của hệ thống phần mềm dự báo độ mặn và chia sẻ thông tin tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (mỗi tỉnh 01 trung tâm xử lý cơ sở dữ liệu).

Hạng mục 3: Phát triển dữ liệu của hệ thống phần mềm dự báo độ mặn và chia sẻ thông tin, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Vận chuyển thiết bị, công nghệ vào trạm lắp đặt

Trạm quan trắc độ mặn và chất lượng nước tự động tại xã Đức Mỹ

Hệ thống quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động sẽ cung cấp thông tin góp phần ngăn ngừa các chi phí phát sinh cơ hội. Trong bối cảnh mực nước biển dâng, sự sụt lún, biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng thủy văn, Hệ thống quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động sẽ tối ưu hóa nguồn nước ngọt sẵn có phục vụ ngành nông nghiệp.

Việc quan trắc chất lượng nước nói chung sẽ thông tin kịp thời về chất lượng nước cho các đối tượng chính gồm hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản có thể đưa ra quyết định, kế hoạch cho sản xuất, giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại và tăng cơ hội đầu tư thích ứng. Cho phép các cơ quan quản lý phát hiện và đối phó với các xu hướng tiêu cực về chất lượng nước và bảo vệ các hệ sinh thái (công nghiệp, đa dạng sinh học, sức khoẻ con người) cho các thế hệ tương lai. Cảnh báo sớm và đối phó với sự suy giảm chất lượng nước sẽ giúp giảm thiệt hại và chi phí khắc phục hậu quả cho người dân và nhà nước. Người sử dụng có nhu cầu tiếp cận thông tin sẽ được truy cập miễn phí tại trang Web và ứng dụng di dộng thông thường.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn Viện trợ (ASAP Grant) và vốn Đối ứng Trung ương và địa phương thuộc dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (AMD) tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh do IFAD tài trợ.

Người viết: N Q CHINH (PTNMT CÀNG LONG)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan