Công văn số 963/STNMT-QLĐĐ ngày 29-04-2021

13/08/2021

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số963/STNMT-QLĐĐ
Ngày ký29-04-2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnVề việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan