Công văn số 963-CV/TU ngày 29/7/2020

03/08/2020

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số963-CV/TU
Ngày ký29/7/2020
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy Trà Vinh
Trích yếu văn bảnTiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan