Công văn số 880-CT/TU ngày 12-4-2020

13/04/2020

Về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số880-CT/TU
Ngày ký12-4-2020
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan