Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 25/01/2021

19/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số74/QĐ-UBND
Ngày ký25/01/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan