Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015

21/08/2020

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số74/2015/TT-BTC
Ngày ký15/5/2015
Cơ quan ban hànhKhác
Trích yếu văn bảnHướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan