Công văn số 736/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

09/04/2020

Phân công CC,VC,NLĐ làm việc tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số736/STNMT-VP
Ngày ký01/4/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnPhân công CC,VC,NLĐ làm việc tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Phân công CC,VC,NLĐ làm việc tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan