Công văn số 710/TCMT-MTMN ngày 23/03/2022

05/04/2022

V/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm theo các quy định mới ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số710/TCMT-MTMN
Ngày ký23/03/2022
Cơ quan ban hànhKhác
Trích yếu văn bảnV/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm theo các quy định mới ban hành
Tải file Tải file

NỘI DUNG

V/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm theo các quy định mới ban hành

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan