Công văn số 660/STNMT-QLTNB ngày 15/03/2022

16/03/2022

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số660/STNMT-QLTNB
Ngày ký15/03/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnCung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmsigned-ds_gp_khai_thac_khoang_san.pdf

NỘI DUNG

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan