Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/11/2020

12/11/2020

KH triển khai TH Chiến lược PT viễn thám quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2040 trên địa bàn TTV

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKế hoạch
Số62/KH-UBND
Ngày ký10/11/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnKH triển khai TH Chiến lược PT viễn thám quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2040 trên địa bàn TTV
Tải file Tải file

NỘI DUNG

KH triển khai TH Chiến lược PT viễn thám quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2040 trên địa bàn TTV

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan