Quyết định số 565/QĐ-STNMT ngày 26/04/2021

05/05/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Tâm, đất tọa lạc tại Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số565/QĐ-STNMT
Ngày ký26/04/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bản Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Tâm, đất tọa lạc tại Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Tâm, đất tọa lạc tại Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan