Công văn số 538/STNMT-QLMT ngày 03/03/2022

04/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số538/STNMT-QLMT
Ngày ký03/03/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnlấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”
Tải file Tải file
Văn bản đính kèm03_lay_y_kien_tham_van_th_dg_tdmt_da_ha_do_cao_bo_kenh_cap_ii_xa_luong_hoa_a_hct_ (1).pdf
ĐTM_Hạ độ cao_Lương Hòa A.rar

NỘI DUNG

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan