Quyết định số 461/QĐ-BTNMT ngày 17/03/2021

18/03/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số461/QĐ-BTNMT
Ngày ký17/03/2021
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnQuyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan