Công văn số 456/STNMT-QLTNB ngày 06/3/2020

17/04/2020

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số456/STNMT-QLTNB
Ngày ký06/3/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnDanh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan