Công văn số 450-CV/TU ngày 25/07/2022

27/07/2022

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số450-CV/TU
Ngày ký25/07/2022
Cơ quan ban hànhTỉnh ủy Trà Vinh
Trích yếu văn bảnV/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan