Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020

26/08/2020

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnChỉ thị
Số33/CT-TTg
Ngày ký20/8/2020
Cơ quan ban hànhKhác
Trích yếu văn bảnTăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan