Công văn số 310/STNMT-QLMT ngày 10/02/2022

10/02/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần”

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số310/STNMT-QLMT
Ngày ký10/02/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnlấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần”
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmCV07 - 407.pdf
DTM_CCN PHU CAN_08.02.2022.pdf

NỘI DUNG

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần”

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan