Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/02/2021

19/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số293/QĐ-UBND
Ngày ký08/02/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan