Quyết định số 2882/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2020

24/12/2020

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020”

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số2882/QĐ-BTNMT
Ngày ký21/12/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnPhê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020”
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020”

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan