Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 04/02/2021

19/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số261/QĐ-UBND
Ngày ký04/02/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan