Công văn số 260/TTTNMT-DVSK ngày 03/06/2021

07/06/2021

V/v hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số260/TTTNMT-DVSK
Ngày ký03/06/2021
Cơ quan ban hànhKhác
Trích yếu văn bảnV/v hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021
Tải file Tải file

NỘI DUNG

V/v hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan