Lịch làm việc số 25/LCT-STNMT ngày 27/06/2022

28/06/2022

Lịch công tác LĐ STNMT Từ 27/6 đến 01/7/2022

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnLịch làm việc
Số25/LCT-STNMT
Ngày ký27/06/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLịch công tác LĐ STNMT Từ 27/6 đến 01/7/2022
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Lịch công tác LĐ STNMT Từ 27/6 đến 01/7/2022

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan