Công văn số 2573/UBND-KGVX ngày 05/07/2021

06/07/2021

V/v tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số2573/UBND-KGVX
Ngày ký05/07/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnV/v tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

V/v tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan