Công văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/07/2021

05/07/2021

V/v chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số2553/UBND-KGVX
Ngày ký02/07/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bản V/v chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tải file Tải file

NỘI DUNG

 V/v chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan