Lịch làm việc số 24/LCT-STNMT ngày 20/06/2022

21/06/2022

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 20 đến 24/6/2022

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnLịch làm việc
Số24/LCT-STNMT
Ngày ký20/06/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 20 đến 24/6/2022
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Lịch công tác tuần của BLĐ STNMT từ 20 đến 24/6/2022

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan