Công văn số 2481/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 14/10/2020

15/10/2020

Trả lời kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Bạch Kiếm Dương Hào Vũ)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số2481/STNMT-VPĐKĐĐ
Ngày ký14/10/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnTrả lời kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Bạch Kiếm Dương Hào Vũ)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Trả lời kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Bạch Kiếm Dương Hào Vũ)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan