Công văn số 2407/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/10/2020

09/10/2020

Lấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số2407/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày ký07/10/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Lấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan