Công văn số 2350/UBND-KGVX ngày 21/06/2021

22/06/2021

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chóng dịch bệnh COVID-19

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số2350/UBND-KGVX
Ngày ký21/06/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chóng dịch bệnh COVID-19
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chóng dịch bệnh COVID-19

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan