Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

13/05/2020

Công nhận xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (Giai đoạn 2016 - 2020)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số2189/QĐ-UBND
Ngày ký11/5/2020
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnCông nhận xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (Giai đoạn 2016 - 2020)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Công nhận xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (Giai đoạn 2016 - 2020)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan