Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

13/05/2020

Công nhận xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (Giai đoạn 2018 - 2020)

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số2186/QĐ-UBND
Ngày ký11/5/2020
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnCông nhận xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (Giai đoạn 2018 - 2020)
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Công nhận xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (Giai đoạn 2018 - 2020)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan