Công văn số 2153/STNMT-VP ngày 06/08/2021

09/08/2021

Về việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số2153/STNMT-VP
Ngày ký06/08/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnVề việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan