Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

19/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số212/QĐ-UBND
Ngày ký29/01/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan