Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/02/2021

15/12/2021

Qui định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnNghị quyết
Số21/2021/NQ-HĐND
Ngày ký09/02/2021
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Trà Vinh
Trích yếu văn bảnQui định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Qui định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan