Lịch làm việc số 20/LCT-STNMT ngày 23/05/2022

23/05/2022

Lịch công tác LĐ STNMT từ 23 đến 27/5/2022

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnLịch làm việc
Số20/LCT-STNMT
Ngày ký23/05/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLịch công tác LĐ STNMT từ 23 đến 27/5/2022
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Lịch công tác LĐ STNMT từ 23 đến 27/5/2022

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan