Công văn số 206/TTTNMT-DVSK ngày 03/06/2021

04/06/2021

Về việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số206/TTTNMT-DVSK
Ngày ký03/06/2021
Cơ quan ban hànhKhác
Trích yếu văn bảnVề việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan