Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

12/01/2021

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số20/2020/TT-BTNMT
Ngày ký30/12/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnVề việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan