Công văn số 1961/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/8/2020

24/08/2020

Cung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1961/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày ký20/8/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnCung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Cung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan