Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020

06/01/2021

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số19/2020/TT-BTNMT
Ngày ký30/12/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnBan hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan