Công văn số 1898/STNMT-QLTNB ngày 07/07/2022

08/07/2022

thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1898/STNMT-QLTNB
Ngày ký07/07/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnthực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan