Công văn số 1876/STNMT-VP ngày 16/07/2021

16/07/2021

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1876/STNMT-VP
Ngày ký16/07/2021
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnTiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan