Quyết định số 1854/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2020

24/08/2020

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnQuyết định
Số1854/QĐ-BTNMT
Ngày ký21/8/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnPhê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, khai thác nước dưới đất tại Nhà máy nước thị xã Duyên Hải, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, lưu lượng 10.000m3/ngày đêm

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan