Công văn số 1815/STNMT-VP ngày 31/7/2020

03/08/2020

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1815/STNMT-VP
Ngày ký31/7/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmcv_lay_y_kien_dt_quyetdinh_banhanh_quyche_phoihop_thuchien_chiso_tiepcandatdai.doc
duthao_quyche_phoihop.docx

NỘI DUNG

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan