Công văn số 1760/STNMT-TTr ngày 27/06/2022

29/06/2022

V/v phổ biến, triển khai Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1760/STNMT-TTr
Ngày ký27/06/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnV/v phổ biến, triển khai Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải file Tải file
Văn bản đính kèmDINH_KEM_1760_17-vbhn-btnmt_xu_phat_vphc_linh_vuc_kttv.pdf

NỘI DUNG

V/v phổ biến, triển khai Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan