Công văn số 1752/STNMT-VP ngày 27/7/2020

28/07/2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND; 05/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1752/STNMT-VP
Ngày ký27/7/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnTriển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND; 05/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND; 05/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan