Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020

25/12/2020

ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số17/2020/TT-BTNMT
Ngày ký24/12/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bản ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Tải file Tải file

NỘI DUNG

 ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan