Lịch làm việc số 16/LCT-STNMT ngày 25/04/2022

26/04/2022

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 29/4/2022

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnLịch làm việc
Số16/LCT-STNMT
Ngày ký25/04/2022
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnLịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 29/4/2022
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Lịch công tác BLĐ STNMT từ 25 đến 29/4/2022

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan