Kết luận số 16/KL-STNMT ngày 05/6/2020

12/06/2020

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnKết luận
Số16/KL-STNMT
Ngày ký05/6/2020
Cơ quan ban hànhSở Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnChấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan