Công văn số 1690/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/7/2020

21/07/2020

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnCông văn
Số1690/STNMT-VPĐKĐĐ
Ngày ký17/7/2020
Cơ quan ban hànhVăn phòng đăng ký đất đai
Trích yếu văn bảnThực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh
Tải file Tải file

NỘI DUNG

Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan