Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

18/12/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

THÔNG TIN VĂN BẢN

Loại văn bảnThông tư
Số15/2020/TT-BTNMT
Ngày ký30/11/2020
Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
Trích yếu văn bảnban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000
Tải file Tải file

NỘI DUNG

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan